Styrelse

Styrelsen i Matfors Trädgårdsförening.

Övriga funktioner:

Revisorer: , Johnny Berggren, Sara Büttner
Revisorssuppleant: Staffan Burman

Valberedning:
Lennart Uggeldahl, Lone Wiklander

Kaffekommitté:
Lone Wiklander, Charlotte Graneheim, Valentina Nordin och Karin Blom

Lotteriansvarig: Désirée Burman

Hemsideansvarig: Jan-Olof Blom