Styrelse

Styrelsen i Matfors Trädgårdsförening.

Övriga funktioner:

Revisorer: , Johnny Berggren, Sara Büttner
Revisorssuppleant: Lars Gustavsson

Valberedning:
Lone Wiklander

Kaffekommitté:
Lone Wiklander, Charlotte Graneheim, Johanna Södergren,
Gunnel Söderholm, Gun-Britt Nilsson

Lotteriansvarig: Styrelsen gemensamt

Resekomitte’:
Charlotte Graneheim, Maud Jaktlund Viklund, Johanna Södergren

Hemsideansvarig: Sofia Dahlberg