Styrelse

Styrelsen i Matfors Trädgårdsförening.

Övriga funktioner:

Revisorer: Staffan Burman, Johnny Berggren
Revisorssuppleant: Berith Lundberg

Valberedning:
Lennart Uggeldahl, Lone Wiklander

Kaffekommitté:
Lone Wiklander, Charlotte Graneheim, Valentina Borkertiene och Karin Blom

Lotteriansvarig: Désirée Burman

Hemsideansvarig: Jan-Olof Blom