Resepolicy samåkning

Vid medlemmars samåkning i egen bil så rekommenderar vi att följa den statliga milersättningen om  18:50 per mil eller enligt överenskommelse i bilen.

Styrelsen