Arkiv Senaste inläggen Inläggsarkiv Sidor Senaste inläggen Sidor Senaste kommentarer
  Inläggsarkiv Senaste kommentarer
   Prenumerera på medlemsutskick Arkiv Senaste inläggen Inläggsarkiv Sidor Senaste inläggen Sidor Senaste kommentarer
    Inläggsarkiv Senaste kommentarer

     Integritetspolicy

     Policy för hantering av personuppgifter
     Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

     Medlemskap i föreningen
     För att lösa medlemskap i föreningen måste man betala in medlemsavgiften och
     ge föreningen något sätt att koppla betalningen till en själv. Som ”koppling”
     godtar föreningen att man uppger namn och adress i samband med inbetalningen.
     I praktiken behöver föreningen lagra uppgifter om namn, adress och telefonnummer erlagd medlemsavgift samt eventuell e-postadress, detta för att föreningen skall kunna kontakta medlemmen. (t.ex utskick av medlemskort och informationsbrev).

     Medlemsregister
     Medlemsregistret finns i dagsläget på kassörens privata dator. Det är en krypterad
     fil som innehåller namn, adress e-postadress ,telefonnummer samt datum för
     inbetalning. Vi använder bara uppgifterna för internt bruk de delas inte med tredje part.
     Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer med information som är relevant för dig som medlem i föreningen, som erbjudanden och inbjudningar.

     Hör av dig till vår registeransvariga Jeanette Falk, 076-765 41 91 om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

     Att avsluta medlemskapet
     När en person väljer att gå ur föreningen tas deras uppgifter
     bort ur medlemsregistret. Utträde ur föreningen och förlust av medlemskap sker om medlemmen anger att den vill gå ur föreningen eller om den inte betalar in sin medlemsavgift.
     Om medlemmen även är prenumerant på nyhetsbrevet kan den själv avsluta prenumerationen genom att använda länken som finns i senaste utskicket. Då försvinner uppgifterna ur utskickslistan.

     Listor för att anmäla sig till ett evenemang
     När medlemmarna anmäler sig till resor och andra event använder vi teckningslistor där man antecknar sig med Namn och telefonnummer. Dessa listor förvaras i pappersformat och behålls tills eventet är slutfört.

     Prenumeration på medlemsutskick
     För att prenumerera på medlemsutskicket behöver man uppge sin e-postadress, namn och adress. Detta för att kunna kontrollera att prenumerationen är gjord av en medlem.
     Listan över prenumeranter på medlemsutskicket administreras för närvarande av webbansvarig. Vi använder oss av mailchimp.com för att administrera nyhetsbrevet.

     Om man avslutar prenumerationen på medlemsutskicket tas ens uppgifter bort ur
     listan av prenumeranter. Den slutar då vara tillgänglig för redigerare av medlemsutskicket.
     Som prenumerant kan du själv välja att avsluta prenumerationen genom att använda länken som finns i slutet på det senaste utskicket.

     Webbplatsplattform
     Matfors Trädgårdsförenings nuvarande webbplatsplattform är WordPress som finns hos webbhotellet One.com. (One.com är en dansk leverantör av webbhosting-tjänster).
     Vi lagrar inte IP-adresser från de som besöker webbplatsen och vi använder inga webbanalysverktyg.Personuppgifter för de som kan redigera webbplatsens innehåll lagras i plattformen.
     Dessa personuppgifter utgörs av e-postadress, pseudonym och egennamn (frivilligt), Redigerarna ansvarar själva för att sätta ett lösenord som skyddar deras och andras personuppgifter. Personer som kan redigera webbplatsen tillhör en av flera behörighetsnivåer, där se olika behörighetsnivåerna inte har samma tillgång till alla uppgifter i systemet.

     Bilder på vår hemsida
     När medlemmar deltar i våra event kan bilder från dessa publiceras på vår hemsida. Om ni inte vill finnas med på en bild som finns på vår hemsida så kontakta admin@matforstradgardsforening.se så tar vi bort den bilden eller redigerar bilden så att personen inte kan identifieras.

     Styrelsen Matfors Trädgårdsförening