Lördag 25 September 2021

Besök hos Mats i Fågelviksträdgård

Vi besöker Fågelsviks Trädgård & fruktodling

Mats på Fågelviks trädgård tar emot oss i år. Vi samåker i egna bilar på ett säkert sätt.

Ta med eget fika och lunch, dagen blir lång. Långt att köra. Mats brukar ta god tid på sig att visa runt.

Adress: Ytterturingen 109,840 24 Överturingen

Information: Lone Wiklander: 070-646 05 86

Säkerhetskopiera till händelsen lista